O firmě

Vytvořeno (upraveno): 2014-11-22
Autor: Candela

Dovolte mi stručně představit naši společnost CANDELA, s.r.o., která se na trhu pohybuje od roku 1992. V první fázi byla firma založena jako čistě elektromontážní společnost. V roce 1995 rozšiřujeme pole své působnosti o oblast podlahářských prací a od roku 1999 jsme schopni nabídnout našim obchodním partnerům kompletní dodávky prací HSV a PSV.


Strategickým cílem je vedle poskytování kvalitních služeb stávajícím obchodním partnerům, také neustálý rozvoj společnosti, a proto je značná pozornost věnována kvalifikaci pracovníků, jejich motivaci a systému řízení. Naše organizace, za účelem kvalitně řídit, zavedla a používá od roku 2002 systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001, od března 2007 zavedla a používá systém environmentálního managementu, který odpovídá ČSN EN ISO 14001 a v listopadu 2010 máme zaveden systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001.


Systém managementu jakosti považujeme za nedílnou součást firemní politiky a jeho důsledné dodržování za jednu z priorit zaměstnanců společnosti. Naše firma má již za sebou mnoho realizací, za posledních 5 let více jak 150 a to od těch nejmenších až po kompletní dodávky větších ucelených celků.
Věříme, že jsme všechny naše obchodní partnery svojí dodávkou prací plně uspokojili a budeme potěšeni, obrátíte-li se na nás s Vašimi požadavky i Vy. Spokojenost obchodních partnerů je u nás vždy na prvním místě.

 


Tomáš Vychodil
jednatel společnosti